KWATERMISTRZOSTWO

Obejmuje przygotowanie sprzętu oraz innego wyposażenia militarnego do rozprowadzenia według zamówienia. Sprzętu i rzeczy aby ich stan, jakość była w należytym porządku i jakości. Organizowanie odbioru według stanu i zamówienia. Dopełnienia aby zamówiony sprzęt zgadzał się z faktycznym spisem odbioru.

W pozycji Oferta 2 znajduje się obszerny wykaz przedmiotów i rzeczy, którymi zarządza Kwatermistrz, czyli właściciel Firmy AMW - Łódź.

Nasze działania obejmują całą Polskę, w tym zaopatrzenie we wszystko co jest militarne włącznie z obiektami stacjonarnymi i ruchomymi.